+46 18 65 55 85 Mån-fre 09:00-16:00

Har ni koll på joiners, movers, leavers?

SecurID Identity Governance and Lifecycle


Har dina kunder koll på användarna och deras behörigheter i företagets nätverk?

Efterlevs alla regler och krav kring dataskydd?  

Med Identity Governance and Lifecycle kan företag automatisera och effektivisera så att säkerhetskrav och regelverk kan mötas och användare administreras per automatik beroende på den roll de är tilldelad. Företag får kontroll på vem som har tillgång till vilka applikationer oavsett om det är ”on prem” eller i molnet och kan begränsa obehörig access. 

De flesta företag har anställda som kommer och går och som ändrar roller och behöver nya behörigheter. Mycket tid behöver läggas på att uppdatera rättigheter och access till företagens system måste anpassas. SecurID Identity Governance and Lifecycle hjälper till att automatisera så att i takt med att arbetslandskapet ändras så ändras behörigheter och rättigheter. 

Har ditt företag externa portaler som anställda och kunder har tillgång till? Kanske någon partnerportal? Hur styr man kontroll över det? Hur begränsar man tillgången när någon slutar? Detta är något som SecurID Identity Governance and Lifecycle kan hjälpa till att automatisera. 

Få koll på joiners, movers, leavers rätt och slätt. Och anpassa behörigheten till företagens system och data därefter. 

Mer om SecurID IGA

OM INFINIGATE

Infinigate är distributör med fokus på IT-säkerhet. För de leverantörer som finns i vår portfölj erbjuder vi kvalificerad support, utbildning, marknad- och säljstöd. Vi hjälper dig, som är återförsäljare, utveckla din säkerhetsaffär. 

Du som vill veta mer om IT-säkerhet och inte är IT-återförsäljare är också välkommen att kontakta Infinigate. Vi ger gärna råd och tips kring IT-säkerhet!