Logpoint

ENKEL, FLEXIBEL OCH SKALBAR

Ger organisationer fullständig överblick över hoten i verksamhetens infrastruktur.


Med Logpoints SIEM-lösning (Security Information & Event Management) får IT-säkerhetsteamet en samlad översikt av företagets loggar och får insyn i all aktivitet som sker i företagets IT-miljö för att kunna identifiera, analysera och reagera på hot och incidenter. Lösningen inkluderar UEBA-funktionalitet (User & Entity Behaviour Analytics) som automatiserar upptäckten av avvikande aktivitet i företagets nätverk med hjälp av avancerad analys och Machine Learning. Logpoint har en kostnadseffektiv licensmodell och lösningen kan distribueras lokalt, i molnet eller som MSP.

AKTUELLT HOS LOGPOINT

KUNDCASE

Kraven på digitalisering ökar och utmaningarna är många för verksamhet och IT-ansvariga. Läs hur REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN använder Logpoint för att övervaka sin infrastruktur, skydda patientdata och utvecklas bästa praxis.

SIEM BUYERS GUIDE

Du har väl inte missat årets upplaga av Logpoints SIEM Buyers Guide? Du får veta mer om vad som skiljer en standardiserad SIEM plattform åt mot en Converged SIEM-lösning och varför SOAR och UEBA funktionalitet bör vara en del av säkerhetsplattformen idag.

SÄLJ SÄKERHET SOM TJÄNST

Vill du veta mer om Logpoint MSP-program som ger återförsäljare möjlighet att enkelt sälja Logpoints säkerhetslösningar till dina kunder och ta betalt per månad för det som används? Logpoint MSP ger dig som återförsäljare ett ökat affärsvärde, genom återkommande omsättning, lägre kostnad och förbättrad operativ effektivitet.

News

3 frågor till Niels Onat på Logpoint
25.10.2022

Vi talade med Logpoints Niels K. Onat om bland annat säkerhet som tjänst och behoven som en MSSP har när det gäller att kunna leverera avancerade säkerhetslösningar.

Tiden är inne för ett helhetsgrepp kring cybersäkerhet
16.06.2022

Vi fick en pratstund med Logpoints VD Jesper Zerlang som är nyligen hemkommen från RSA Conference.

Event
Event: MSP Congress 21 september
01.07.2021

Tillsammans med analysföretaget Canalys arrangerar Infinigate och systerbolaget Acmeo ett europeiskt MSP-event riktat till återförsäljare. Hur lyckas med IT-säkerhet som tjänst? Hur ser marknaden ut?...

OM INFINIGATE


Infinigate är distributör med fokus på IT-säkerhet. För de leverantörer som finns i vår portfölj erbjuder vi kvalificerad support, utbildning, marknad- och säljstöd. Vi hjälper dig, som är återförsäljare, utveckla din säkerhetsaffär. Du som vill veta mer om IT-säkerhet och inte är IT-återförsäljare är också välkommen att kontakta Infinigate. Vi ger gärna råd och tips kring IT-säkerhet! 

Kontakta oss