Jönköping Energi väljer Next DLP


Genom att använda Reveal Cloud ville Jönköping Energi förenkla för användarna och få en mer cyberförståndig arbetsstyrka samtidigt som verksamhetens känsliga information stannar där den hör hemma: i säkerhet.

Jönköping Energi var ute efter en säkerhetslösning med syfte att förbättra den grundläggande IT-säkerheten samtidigt som användarnas behov stod i centrum.  Läs mer om hur säkerhetsleverantören Next DLP uppfyllde Jönköping Energis behov och skapade en IT-säker arbetsplats.

Case Study

Jönköping Energi har sedan tidigare tagit viktiga åtgärder för att skapa en säker IT-miljö men utmaningen som kvarstod var att de inte hade kontroll över hur anställda använde sina enheter i sitt dagliga arbete och de visste även att dokument och filer som var i rörelse inte hanterades på ett säkert sätt. I sin jakt på en säkerhetleverantör som uppfyllde Jönköping Energis behov hittades Next DLP, en säkerhetsleverantör med en lösning som i första hand utgår från de anställdas beteende i företagets IT-miljö och därefter ger rekommendationer för att höja säkerheten för de anställda. Next DLP erbjuder flera säkerhetslösningar som ger Jönköping Energi bättre överblick på den data som är i rörelse. Jönköping Energi kan på ett säkert sätt följa filerna samtidigt som innehållet förblir anonymt.

 Ladda ned

OM INFINIGATE


Infinigate är distributör med fokus på IT-säkerhet. För de leverantörer som finns i vår portfölj erbjuder vi kvalificerad support, utbildning, marknad- och säljstöd. Vi hjälper dig, som är återförsäljare, utveckla din säkerhetsaffär. Du som vill veta mer om IT-säkerhet och inte är IT-återförsäljare är också välkommen att kontakta Infinigate. Vi ger gärna råd och tips kring IT-säkerhet!

Kontakta oss