Lösningar

Fokus på lösningar inom IT-säkerhet

Client Security

Under Client Security samlar vi alla lösningar som har något att göra med att skydda företags datorer och mobila enheter mot skadlig kod, nätfiskeattacker, ransomware etc. Söker du efter antivirus, endpointskydd eller klientskydd? Du har kommit rätt. Även Data & Device Encryption och Mobile Device Security (MDM, MAM) hittas här.

Content Security

Under Content Security samlar vi lösningar som handlar om att säkra innehåll och tillgänglighet, prestanda och säkerhet för affärskritiska applikationer. Dit hör Advanced Threat Detection, Application Delivery Controller (ADC), Application Layer Gateway, Epostsäkerhet, Backup & Recovery och Data Loss Prevention.

Identity & Access Management

Exponerade kontouppgifter och obehörig access utgör de största IT-säkerhetshoten för företag idag. Därför är verktyg för Identity and Access Management (IAM) centralt för verksamheters säkerhet...

Infrastructure

Lösningar för nätverksinfrastruktur och trådlös infrastruktur. Wifi, accesspunkter, WAN acceleration m.m...

Network Security

Kategorin Network Security täcker alla lösningar som behövs för att säkra nätverk. Detta inkluderar Application Delivery Controller (ADC), DDoS Protection, Network Access Control (NAC), Network IPS, UTM Firewall och VPN/SSL...

Security Management

Viktigt att ha lösningar som övervakar, kontrollerar och säkerställer att satta policies efterlevs. Detta inkluderar Network/System Management, Risk Management & Reporting, Security Policy Orchestration, Security Information & Event Management (SIEM), Threat & Attack Management och Sårbarhetshantering...