Advanced Threat Detection

Advanced Threat Detection är ett brett begrepp för lösningar som använder vissa typer av analyser för att förbättra säkerheten i systemen. Filer och nedladdningar isoleras och analyseras innan de kan utgöra en skada för verksamheten. Detta kallas sandboxing och ger en extra dimension säkerhet...