Identity Management

Identitetshantering även kallat IAM hjälper till att identifiera användare som har tillgång till en orga­ni­sa­tions IT‑nät­verk och vilka resurser användaren har behörighet till. Som resurser räknas infor­ma­tion, tjänster och hårdvara i nätverket.  Syftet är att enkelt kunna lägga till och ta bort användare ur nätverket, att kunna överblicka vilka använd­are det finns och vad var och en av dem får och inte får göra samt att snabbt kunna ändra deras behörigheter, till exempel när någon byter arbets­­uppgift.