Firewall

UTM, NG

Brandväggen skyddar mot hot i det externa nätverket. Därför går brandvägg och dess funktioner (ofta antivirus, epostfiltrering, applikationskontroll och nätverksfunktioner) under benämningen "nätverkssäkerhet". En brandvägg är en hårdvara eller mjukvara som kontrollerar kommunikationen från Internet in i det lokala nätverket där dina enheter finns. Brandväggen skyddar och kontrollerar även trafiken ut genom att företaget sätter regler för vilken trafik som ska gå ut/in i nätverket genom olika portar och protokoll...