Network IPS

IPS (Intrusion Prevention System) är ett system för att övervaka nätverk och/eller systemaktiviteter för att upptäcka och blockera skadligt beteende i realtid. Det kallas också IDS (Intrusion Detection System)...