VPN / SSL

VPN (Virtual Private Network) är en teknik som används för att skapa en säker förbindelse eller "tunnel" mellan två punkter i ett icke-säkert datanätverk. Förutom det klassiska nätverket via VPN-gateways används SSL-VPN för att ansluta enskilda slutenheter. Detta är högaktuellt för att skapa säker uppkoppling vid distansarbete...