Risk Management & Reporting

Ta hjälp av modern teknik som bygger på artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (MI) för att automatisera och effektivisera säkerhetsarbetet. Identifiera avvikelser och få riskbedömning och hjälp att tyda vad det innebär. Den nya tekniken kan hjälpa organisationer att klassificera och strukturera informationen så att företaget vet vem som har tillgång till vad och säkerställer att behörigheterna är relevanta…