Security Policy Orchestration

Arbetar du i en SOC eller NOC eller hanterar dina kunders säkerhet? Är det tal om audits och granskning av policies? Då vill du titta vidare på verktyg som underlättar arbetet med hjälp av central automatiserad säkerhetshantering...