Threat & Attack Management

Produkter för central och automatiserad analys och hantering av cyberhot. I tillägg till SIEM-lösningar kan dessa lösningar utöver att varna om otillbörliga händelser och skapa loggar även aktivt isolera och stoppa hoten...