+46 18 65 55 85 Mån-fre 08:30-17:00

1 av 3 drabbas av ransomware


I början av maj drabbades Colonial Pipeline av en utpressningsattack som orsakade brist på bränsle i stora delar av USA. Att ha en strategi för att skydda sig mot ransomware är viktigare än någonsin...

Attacken mot Colonial Pipeline medförde brist på bränsle och ordentliga prishöjningar på bensin. Någon vecka senare läste vi om  en ny ransomwareattack, denna gång riktad mot Irländska hälsosystemet. För att förhindra mer skada sattes IT-systemen som betjänar landets sjukvård offline. Detta medförde att stora delar av vården inte kunde bedrivas som normalt.

Under 2020 rapporterades det första dödsfallet som orsakats av ransomware. Detta skedde efter att ett sjukhus i Düsseldorf blivit tvungna att omdirigera vård av en svårt sjuk patient efter att de drabbats av stora vårdstörningar till följd av ransomware.

Den 25 maj kl. 13.00 anordnar Infinigate, tillsammans med Check Point och Veritas ett webinar om ransomwareattacker. De delar med sig om tips om hur man kommer vidare för att bygga en långsiktig strategi för att hantera och undvika ransomwareattacker!

Läs mer

Om Infinigate

Infinigate grundades 1996 och var då den första värdeadderande distributören i Europa som fokuserade enbart på internetbaserade lösningar. Sedan 2002 har Infinigate koncentrerat sig på distribution av IT-säkerhetslösningar för att skydda nätverk, data och applikationer.

Infinigate fokuserar sitt erbjudande på nytänkande och marknadsledande lösningar som kräver kunskap och expertis. Produktportföljen kompletteras av ett brett serviceerbjudande inom sälj, teknik, marknadsföring och utbildning. 

Infinigate har verksamhet i 11 europeiska länder (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike). Moderbolaget är baserat i Schweiz. 

För mer information välkommen att kontakta: 

Peter Strand, VD, Infinigate Sverige
0708-65 10 38 el. peter.strand@infinigate.se

Anna Ohlström Ferm, Marknadschef, Infinigate Sverige
0708-65 10 23 el. anna@infinigate.se