1 av 3 drabbas av ransomware


I början av maj drabbades Colonial Pipeline av en utpressningsattack som orsakade brist på bränsle i stora delar av USA. Att ha en strategi för att skydda sig mot ransomware är viktigare än någonsin...

Attacken mot Colonial Pipeline medförde brist på bränsle och ordentliga prishöjningar på bensin. Någon vecka senare läste vi om  en ny ransomwareattack, denna gång riktad mot Irländska hälsosystemet. För att förhindra mer skada sattes IT-systemen som betjänar landets sjukvård offline. Detta medförde att stora delar av vården inte kunde bedrivas som normalt.

Under 2020 rapporterades det första dödsfallet som orsakats av ransomware. Detta skedde efter att ett sjukhus i Düsseldorf blivit tvungna att omdirigera vård av en svårt sjuk patient efter att de drabbats av stora vårdstörningar till följd av ransomware.

Den 25 maj kl. 13.00 anordnar Infinigate, tillsammans med Check Point och Veritas ett webinar om ransomwareattacker. De delar med sig om tips om hur man kommer vidare för att bygga en långsiktig strategi för att hantera och undvika ransomwareattacker!

Läs mer

Om Infinigate

Infinigate är distributör med fokus på IT-säkerhet. Med en portfölj av marknadsledande IT-säkerhetsleverantörer är Infinigates uppdrag är att hjälpa återförsäljare att utveckla sitt säkerhetserbjudande och nå ut med IT-säkerhetslösningar till företag och organisationer.

Infinigates kunskap och stöd uppskattas av partnerkanalen runt om i Europa. I synnerhet eftersom världen digitaliseras i allt snabbare takt och cyberkriminaliteten slår rekord efter rekord. Efter mottot ”making IT security everyone's business” arbetar numera över 500 medarbetare i Infinigate-gruppen.

Infinigate finns i 11 länder (Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Belgien). Huvudkontoret finns i Schweiz. Infinigate täcker därmed över 85% av marknadspotentialen för cybersecurity i västra Europa och har etablerat sig som ledande värdeadderande distributör för cybersäkerhet i Europa.


För mer information välkommen att kontakta: 

Peter Strand, VD, Infinigate Sverige
0708-65 10 38 el. peter.strand@infinigate.se

Anna Ohlström Ferm, Marknadschef, Infinigate Sverige
0708-65 10 23 el. anna@infinigate.se