Avancerad SIEM ska vara okomplicerad och kunna användas av fler!


Vi fick tillfälle att prata med Niels K. Onat, ny Regional Director på Logpoint, baserad i Köpenhamn med Norden och Baltikum som arbetsplats. Vi talade bland annat om Logpoints senaste version av SIEM, om säkerhet som tjänst och behoven som en så kallad Managed Security Service Provider (MSSP) har när det gäller att kunna leverera avancerade säkerhetslösningar.

Hur tror du att Logpoint kan leverera värde till sina kunder med de nya lösningarna?

Logpoint är idag den enda SIEM-leverantören på marknaden som sömlöst integrerar avancerad säkerhetsanalys, automatiserad utredning och respons på intrång, allt i ett och samma system. Detta ökar snabbt värdet av investeringen och ger bättre, mer effektiv cybersäkerhet. Den senaste lanseringen av version 7.1 innebär att våra lösningar för SIEM, SOAR, och UEBA automatiskt samverkar för att öka säkerheten för affärskritiska applikationer. Vill dina kunder få ökad säkerhet och transparens, göra djupgående analyser av datatrafiken i företagets IT-miljö är Logpoint lösningen, oberoende av storlek på verksamheten.

Vi vet att en stor utmaning som organisationer brottas med idag när digitaliseringen går snabbt är bristen på kompetens inom cybersäkerhet. Många väljer att köpa säkerhet som tjänst. Hur kan Logpoint hjälpa till här?

Att, som kund, anlita en Managed Security Service Provider (MSSPs) som erbjuder både expertis och operativa fördelar kan vara en bra lösning. Det kan vara kostnadseffektivt och bidra med kraftfulla säkerhetslösningar anpassade till verksamhetens behov. MSSP:er har specifika önskemål på lösningarna de förmedlar för att kunna fokusera på att leverera verkligt värde till sina kunder. Logpoint kan erbjuda funktionalitet som viktig att erbjuda för MSSP:er för att få ett mer solitt säkerhetserbjudande och vara ett större stöd för IT-säkerhetsteamen. För mig är det av hög prioritet att utöka Logpoints partnerskap inom det här segmentet.

Vad är fokus hos Logpoint för tillfället?

Eftersom vi har vårt ursprung i Danmark och Norden har vi länge haft en stark kundbas på den nordiska marknaden. Med vårt nya tjänstifierade erbjudande kan vi fullt ut möta marknadens behov i en orolig tid, där resurserna är begränsade. Vi vill att en effektiv konvergerad* SIEM-lösning, som inte är komplicerad att använda, ska användas av fler kunder. Vi hjälper både kunder och partners att få ut mesta möjliga av våra lösningar. Vi har en trygg och tydlig prismodell så att man kan få kontroll på sina kostnader och vårt effektiva Customer Success Team hjälper såväl kunder som partners att optimera sin installation så att de får bästa möjliga effekt av sin investering. Vi vet att fler och fler organisationer idag också ser det som en stor fördel att arbeta med säkerhetsleverantörer som både har sitt ursprung och en stark närvaro på den europeiska marknaden. Vi har nu lanserat en stark Security as a Service (SaaS)-lösning vilket är oerhört spännande. Med detta vill vi såklart fortfarande erbjuda en valfrihet med både on-prem, privat moln och public SaaS, så att kunden alltid kan välja en leveransmodell som passar dem. Det är viktigt för oss.

*Konvergera = sammanstråla. I det här fallet avses lösningar som samverkar.

Om Infinigate

Infinigate är distributör med fokus på IT-säkerhet. Med en portfölj av marknadsledande IT-säkerhetsleverantörer är Infinigates uppdrag är att hjälpa återförsäljare att utveckla sitt säkerhetserbjudande och nå ut med IT-säkerhetslösningar till företag och organisationer.

Infinigates kunskap och stöd uppskattas av partnerkanalen runt om i Europa. I synnerhet eftersom världen digitaliseras i allt snabbare takt och cyberkriminaliteten slår rekord efter rekord. Efter mottot ”making IT security everyone's business” arbetar numera över 1200 medarbetare i Infinigate-gruppen.

Infinigate finns i 30 länder och har kunder i över 50 länder. Huvudkontoret finns i Schweiz. Genom fokus, kunskap och service utöver det vanliga har Infinigate etablerat sig som ledande värdeadderande distributör för cybersäkerhet i Europa.

För mer information välkommen att kontakta: 

Peter Strand, VD, Infinigate Sverige
0708-65 10 38 el. peter.strand@infinigate.se

Anna Ohlström Ferm, Marknadschef, Infinigate Sverige
0708-65 10 23 el. anna@infinigate.se