Är du mitt i en IT-attack? Ragnar rekommenderar...


Ragnar Jonzon, IT-säkerhetsexpert på Infinigate har mött många företag som blivit utsatta för en IT-attack och poängterar hur viktigt det är att företagen har en plan för det. Ragnar rekommenderar även Sophos lösning Rapid Response.


IT-kriminella hittar ständigt nya vägar att utöva sin illegala verksamhet och våra säkerhetsleverantörer jobbar 24/7 med att ständigt försöka ligga steget före så att du som organisation eller företagare ska ha en så säker IT-miljö som möjligt. Tyvärr har inte alla resurser att förebygga eller övervaka 24/7. Många står därför paralyserade när de till slut förstår att de är under attack.

Vad händer om du drabbas av en IT-attack och hur ska du reagera? 


Ragnar Jonzon, IT-säkerhetsexpert på Infinigate har mött många företag som blivit utsatta för en IT-attack och påpekar hur viktigt det är att man har en inövad plan eller rutin för hur man ska agera under och efter en attack. Om du misstänker att du befinner dig mitt i en IT-attack är det viktigt att man inte grips av panik eller blir helt paralyserad.

Det kan gå väldigt fort till det att du själv är utelåst och ditt data är krypterat eller raderat. Därför är det oerhört viktigt att ofta inventera sina system, rättigheter och återställningsprocesser. Är ditt företag mitt under en IT-attack så finns det tjänster att använda sig av som hjälper företag agera snabbt, bland annat Rapid Respons från Sophos.

Ragnar rekommenderar Rapid Response från Sophos!

Rapid Respons är en tjänst som omedelbart hjälper företag att snabbt agera och svara på den IT-attack som pågår för att rädda det som räddas kan.

Läs mer

Om Infinigate

Infinigate grundades 1996 och var då den första värdeadderande distributören i Europa som fokuserade enbart på internetbaserade lösningar. Sedan 2002 har Infinigate koncentrerat sig på distribution av IT-säkerhetslösningar för att skydda nätverk, data och applikationer. 

Infinigate fokuserar sitt erbjudande på nytänkande och marknadsledande lösningar som kräver kunskap och expertis. Produktportföljen kompletteras av ett brett serviceerbjudande inom sälj, teknik, marknadsföring och utbildning. 

Infinigate har verksamhet i 11 europeiska länder (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike). Moderbolaget är baserat i Schweiz.

För mer information välkommen att kontakta: 

Peter Strand, VD, Infinigate Sverige 
0708-65 10 38 el. peter.strand@infinigate.se 

Anna Ohlström Ferm, Marknadschef, Infinigate Sverige 
0708-65 10 23 el. anna@infinigate.se