Dags att kickstarta hösten på temat IT-säkerhet?


Tre av fyra svenska företag vill utvidga IT-säkerhetsavdelningen!
Mer än åtta av tio svenska IT-ansvariga säger att nätfiskeattackerna ökat under pandemin.

För oss som arbetar med IT-säkerhet väntar en intensiv höst med att nå ut med råd och lösningar för att säkra företag, verksamheter och organisationer runt om i Sverige.

Det är viktigt att prata om IT-säkerhet! Infinigate står redo att stötta dig som är återförsäljare att utveckla din säkerhetsaffär.

Oavsett var i Sverige du befinner dig vill vi diskutera hur vi kan hjälpa dig förbättra dina kunders IT-säkerhet.

IT-säkerhet är ett komplext område. Det finns sällan EN lösning som löser alla problem, utan ofta en KOMBINATION lösningar som får jobbet gjort. Infinigate lägger stor vikt vid att erbjuda en produktportfölj som kompletterar och kan ge synergier och effektiviseringar utöver att den förser organisationer med säkerhet. Fråga oss om säkerhet. Det är vår passion.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du göra planer kring IT-säkerhet?

Läs mer och kontakta Infinigate

Om Infinigate

Infinigate är distributör med fokus på IT-säkerhet. Med en portfölj av marknadsledande IT-säkerhetsleverantörer är Infinigates uppdrag är att hjälpa återförsäljare att utveckla sitt säkerhetserbjudande och nå ut med IT-säkerhetslösningar till företag och organisationer.

Infinigates kunskap och stöd uppskattas av partnerkanalen runt om i Europa. I synnerhet eftersom världen digitaliseras i allt snabbare takt och cyberkriminaliteten slår rekord efter rekord. Efter mottot ”making IT security everyone's business” arbetar numera över 500 medarbetare i Infinigate-gruppen.

Infinigate finns i 11 länder (Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Belgien). Huvudkontoret finns i Schweiz. Infinigate täcker därmed över 85% av marknadspotentialen för cybersecurity i västra Europa och har etablerat sig som ledande värdeadderande distributör för cybersäkerhet i Europa.


För mer information välkommen att kontakta: 

Peter Strand, VD, Infinigate Sverige
0708-65 10 38 el. peter.strand@infinigate.se

Anna Ohlström Ferm, Marknadschef, Infinigate Sverige
0708-65 10 23 el. anna@infinigate.se