Infinigate-gruppen stänger året med resultat utöver det förväntade


Rotkreuz, Schweiz, 6 juni 2023
– Infinigate-gruppen, värdeadderande distributör inom cybersäkerhet, har redovisat resultat utöver det förväntade och visar 2-siffrig tillväxt och omsätter över 2,2 miljarder EUR under finansåret som avslutades i mars 2023.

Såväl omsättning som vinst växte. Tillväxten har uppnåtts både organiskt och genom förvärv av distributörerna Nuvias, Vuzion och Starlink som har utökat Infinigates geografiska täckning, personalstyrka, kunskapsbank och produktportfölj.

Klaus Schlichtherle, CEO för Infinigate-gruppen kommenterar: “Tillväxt är väsentligt för vår strategi och vårt varumärke och är även ett av de löften vi ger våra kunder, såväl återförsäljare som leverantörer. Under de senaste 15 åren har vi lyckats växa mer än genomsnittet, med 2-siffriga tal och det planerar vi att fortsätta med. Jag är väldigt tacksam till alla anställda och gratulerar dem till deras extraordinära prestation som har möjliggjort att vi kunnat växa utöver det planerade på alla mätetal.“ 

Läs pressmeddelandet i sin helhet


Om Infinigate

Infinigate är distributör med fokus på IT-säkerhet. Med en portfölj av marknadsledande IT-säkerhetsleverantörer är Infinigates uppdrag är att hjälpa återförsäljare att utveckla sitt säkerhetserbjudande och nå ut med IT-säkerhetslösningar till företag och organisationer.

Infinigates kunskap och stöd uppskattas av partnerkanalen runt om i Europa. I synnerhet eftersom världen digitaliseras i allt snabbare takt och cyberkriminaliteten slår rekord efter rekord. Efter mottot ”making IT security everyone's business” arbetar numera över 1200 medarbetare i Infinigate-gruppen.

Infinigate finns med kontor i 30 länder och har kunder i över 100 länder. Huvudkontoret finns i Schweiz. Genom fokus, kunskap och service utöver det vanliga har Infinigate etablerat sig som ledande värdeadderande distributör för cybersäkerhet i Europa.

För mer information välkommen att kontakta: 

Peter Strand, VD, Infinigate Sverige
0708-65 10 38 el. peter.strand@infinigate.se

Anna Ohlström Ferm, Marknadschef, Infinigate Sverige
0708-65 10 23 el. anna@infinigate.se