Peter Strand, VD hos Infinigate "Cybersäkerhet är lika viktigt i kristider"


Vi växlar inte ner. Vi växlar upp! Det är beskedet från Peter Strand, VD hos Infinigate, när vi pratar om IT-säkerhet i kristider. Men nya tider kan komma att kräva nya metoder...

Inte lika många attacker. Men de attacker som skett har haft större spridning och skapat mer skada för fler företag och personer. Så ser starten ut för 2020 när det avser cyberattacker.

Men just nu är det ett annat sorts virus som är på allas läppar. Corona-viruset skapar oro för hälsa och världsekonomi. Allt ställs på ända. Nya besked och beslut varje dag. Företag ändrar mötesrutiner. Stora konferenser ställs in. Lanseringar skjuts upp. Många föredrar (eller blir ombedda) att arbeta hemifrån.

I takt med att vi i Sverige får allt fler konstaterade fall av Covid-19 har Infinigate sett en ökning av frågor kring IT-säkerhetstjänster. Företag och organisationer vill försäkra sig om att deras anställda kan logga in säkert och vill utöka VPN-licenserna så att medarbetarna kan arbeta hemma. De vill säkerställa att de kan fortsätta vara produktiva i största möjliga mån samtidigt som de slipper riskera smitta.

Cyberskurkarna slås dessvärre inte ut av Covid-19. De är snabba att utnyttja sårbarheter och sårbara är vi just nu. Antalet cyberattacker kommer alltså inte minska p g a Corona. Därför är det viktigt att Infinigate fortsätter att arbeta och göra det vi är bra på: att hjälpa återförsäljare nå ut med frågor och lösningar kring IT-säkerhet.

Nya tider kan komma att kräva nya metoder. Under den närmaste tiden kanske vi inte kan ses IRL (In Real Life) lika ofta. Däremot har Infinigate en lång och upparbetad metodik för att hjälpa till remote med live demonstrationer, pre-sales möten och installation på distans. Vi kan också vara behjälpliga med förinstallation av konfiguration i t.ex. brandväggar för direkt leverans till kund efter det. Vårt servicemotto är som alltid: lite MER, lite BÄTTRE, lite SNABBARE.

Så tveka inte att kontakta Infingate. Vi växlar inte ner. Vi växlar upp!

Stay tuned för mer nytt från Infinigate.

Med vänliga hälsningar
Peter Strand, VD, Infinigate Sverige AB

Om Infinigate

Infinigate är distributör med fokus på IT-säkerhet. Med en portfölj av marknadsledande IT-säkerhetsleverantörer är Infinigates uppdrag är att hjälpa återförsäljare att utveckla sitt säkerhetserbjudande och nå ut med IT-säkerhetslösningar till företag och organisationer.

Infinigates kunskap och stöd uppskattas av partnerkanalen runt om i Europa. I synnerhet eftersom världen digitaliseras i allt snabbare takt och cyberkriminaliteten slår rekord efter rekord. Efter mottot ”making IT security everyone's business” arbetar numera över 500 medarbetare i Infinigate-gruppen.

Infinigate finns i 11 länder (Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Belgien). Huvudkontoret finns i Schweiz. Infinigate täcker därmed över 85% av marknadspotentialen för cybersecurity i västra Europa och har etablerat sig som ledande värdeadderande distributör för cybersäkerhet i Europa.


För mer information välkommen att kontakta: 

Peter Strand, VD, Infinigate Sverige
0708-65 10 38 el. peter.strand@infinigate.se

Anna Ohlström Ferm, Marknadschef, Infinigate Sverige
0708-65 10 23 el. anna@infinigate.se