Backup & Recovery

Mail eller dokument som slarvats bort? Ransomwareattack? Servrar som gått sönder? System som gått ner? Backup-körningar som tagit orimligt lång tid?  Många företag saknar en återställningsplan inför ett datahaveri det kan bli mycket kostsamt. OM olyckan är framme är det viktigt att ha en bra backup-lösning på plats och en plan för hur man snabbt ska återställa informationen...