Cloud Access Security Broker (CASB)

En Cloud Access Security Broker (CASB) är software eller en tjänst mellan organisationens lokala infrastruktur och molntjänster som övervakar all aktivitet och verkställer säkerhetspolicyer...