E-Mail Encryption

Epostkryptering används för att skicka konfidentiell information via epost, från avsändare till mottagare. Detta gör att ingen annan än avsändare och mottagare kan få tillgång till informationen (end-to-end encryption)...