NIS2-direktivet hello!

EU uppdaterar regelverk för bättre Nätverks & informationssäkerhet

Under 2023 får den som arbetar som säkerhetsansvarig en tuffare uppgift. Man måste dels hantera den lavinartade ökningen av cyberattacker, dels den globala ekonomiska osäkerheten som råder och dessutom anpassa sig till nya - omfattande - cybersäkerhetsregelverk. Ett av de nya regelverk som kommer att påverka oss är NIS2-direktivet som antogs av Europaparlamentet i november 2022 och förväntas bli lag i Sverige under 2024.

Det innebär ökade krav och skyldigheter för långt fler aktörer än tidigare. Det tidigare (och nu gällande) NIS-direktivet ställer säkerhetskrav på samhällskritiska funktioner som sjukvård, digital infrastruktur, transport, energi, vattenförsörjning, digitala tjänsteleverantörer samt bank- och finansieringsrörelser. I och med NIS2-direktivet omfattas nu även verksamheter som fjärrvärme, biogasproduktion, sophantering, livsmedelsproduktion, avloppshantering, läkemedelstillverkning, flyg, post, tillverkningsindustri och offentlig administration.

Det nya NIS-direktivet lägger ökat fokus på att säkra leverantörskedjor. Det betyder att säkerhetskraven på företag och verksamheter som levererar produkter och tjänster till samhällskritiska funktioner kommer att öka rejält.

Leverantörskedjorna får ta större ansvar när det gäller incidenthantering och kryptering och rapporteringsskyldigheten utökas.

Tillsynsmyndigheter kan döma verksamheter som inte följer NIS2-direktivet till böter på 10 miljoner Euro eller 2% av verksamhetens omsättning.

NIS2-direktivet vill:

  • Öka förmågan inom EU att stå emot cyberattacker även hos leverantörer som förser tjänster till de verksamheter som omfattas av lagen

  • Stärka säkerhetsnivån och införa högre påföljder för de som inte efterlever kraven

  • Förbättra förmågan att förutse och svara på cyberattacker 

  • Införa en incident response plan som gäller inom EU

Cybersäkerhet är lika viktigt i kristider!

Infinigate är distributör med fokus på IT-säkerhet. För de IT-säkerhetsleverantörer som finns i vår portfölj erbjuder vi kvalificerad support, utbildning, marknad- och säljstöd. Vi hjälper dig, som är återförsäljare, utveckla din säkerhetsaffär och erbjuda rätt säkerhetslösning på rätt plats. Vill du diskutera säkerhetsutmaningar är du varmt välkommen att kontakta oss.

Du som vill veta mer om IT-säkerhet och inte är IT-återförsäljare är också välkommen att kontakta Infinigate. Vi ger gärna råd och tips kring IT-säkerhet! Det är vår passion.