RSA

SECURITY STARTS WITH IDENTITY

Lösningar inom stark autentisering, säker access och identitetshantering.


Identitetshantering är viktigare än någonsin. Det är även mer komplext än någonsin att få  ordning på vem som har tillgång till informationen. RSA ser till att företag kan ge sina anställda tillgång till informationen på ett flexibelt, bekvämt och säkert sätt. RSA skyddar miljoner av användare världen över och hjälper mer än 90% av ”Fortune 500” företag att ständigt frodas och kontinuerligt anpassa sig efter förändring.

2021 delade RSA in sina 4 olika produktområden i 4 affärsenheter.
Kvar under varumärket RSA finns lösningarna för identitetshantering och säker inloggning, däribland SecurID.

AKTUELLT HOS RSA

HAR NI KOLL PÅ JOINERS, MOVERS, LEAVERS?

Med SecurID Identity Governance and Life Cycle kan företag automatisera och effektivisera så att säkerhetskrav och regelverk kan mötas och användare administreras per automatik beroende på den roll & behörighet de är tilldelade.

PRODUKTER

News

Minska den mänskliga faktorns hot mot cybersäkerheten
01.11.2022

"För att göra hackerns liv svårare bör man därför först ta ställning till vad som egentligen är en säker inloggning." Ingo Schubert

Hej Fredrik Lundberg, ny kanalansvarig hos SecurID
03.11.2021

Vi träffar Fredrik Lundberg, ny nordisk kanalchef för SecurID som är en av RSAs nya affärsenheter...

OM INFINIGATE


Infinigate är distributör med fokus på IT-säkerhet. För de leverantörer som finns i vår portfölj erbjuder vi kvalificerad support, utbildning, marknad- och säljstöd. Vi hjälper dig, som är återförsäljare, utveckla din säkerhetsaffär. Du som vill veta mer om IT-säkerhet och inte är IT-återförsäljare är också välkommen att kontakta Infinigate. Vi ger gärna råd och tips kring IT-säkerhet! 

Kontakta oss