Veritas

DATAMANAGERING OCH INFORMATIONSSÄKERHET

Från kaos till klarhet när det gäller multi-cloud data management!


Med Veritas säkerställer du att informationen finns tillgänglig där och när du behöver den. Få kontroll på vem som producerat informationen, vem som äger den och var den finns. Förr eller senare kommer vi att drabbas av ett litet eller stort datorhaveri. Har ditt företag en återställningsplan?

AKTUELLT HOS VERITAS

NORDEN MER DRABBADE AV RANSOMWARE

Veritas har intervjuat 1660 IT-proffs runt om i världen, varav 160 från Norden. Läs Veritas nya rapport Data Risk Management 2023 med fokus på Norden.

UTMANINGAR I TOPP FÖR MOLNLÖSNINGAR

👉 Att data lagras på olika enheter och olika lagringssystem innebär stora utmaningar. 👉 Molnet är #1 plattform för ransomwareattacker. 👉 Att hålla kontroll på kostnader är nästintill omöjligt...

VERITAS + COHESITY = SANT

I februari meddelades att informationssäkerhetsföretaget Cohesity förvärvar delar av Veritas. Här är några frågor som kommit upp kring uppköpet...

VILL DU LÄRA DIG MER OM IT-SÄKERHET?

På Infinigates säkerhetsskola tar vi på ett okomplicerat sätt upp IT-säkerhetshoten som finns där ute och ger en översikt av var en IT-miljö är som mest sårbar.

SÄLJ SÄKERHET SOM TJÄNST

Vill du veta mer om Veritas MSP program som ger dig möjligheten att enkelt sälja Veritas lösningar för informationssäkerhet, tillgänglighet och backup  till dina kunder och ta betalt/kvartal för det som används? 

News

1 av 3 drabbas av ransomware
19.05.2021

I början av maj drabbades Colonial Pipeline av en utpressningsattack som orsakade brist på bränsle i stora delar av USA. Att ha en strategi för att skydda sig mot ransomware är viktigare än någonsin...

Tips till TV-soffan: Informationssamhälle eller desinformationssamhälle?
18.09.2020

I och med AI-eran har data blivit den nya tidens olja. Mest data = mest makt. Anna Ohlström Ferm, marknadsansvarig hos Infinigate tipsar om IT-intensiva serier som adresserar jakten på data...

MSB: Andelen allvarliga IT-incidenter som beror på handhavandefel ökar!
01.04.2020

MSB kommer med rekommendationer om säkerhet med anledning av att fler arbetar på distans. Följ råden så att handhavandefel hos IT-användare inte skapar risker för samhällsviktig verksamhet!

OM INFINIGATE


Infinigate är distributör med fokus på IT-säkerhet. För de leverantörer som finns i vår portfölj erbjuder vi kvalificerad support, utbildning, marknad- och säljstöd. Vi hjälper dig, som är återförsäljare, utveckla din säkerhetsaffär. Du som vill veta mer om IT-säkerhet och inte är IT-återförsäljare är också välkommen att kontakta Infinigate. Vi ger gärna råd och tips kring IT-säkerhet!

Kontakta oss