Återförsäljare?

Infinigate hjälper dig att utveckla din säkerhetsaffär och ditt erbjudande

Infinigate at your service

Fokus, kompetens och service utöver det vanliga är ledord för oss som arbetar på Infinigate. Infinigate hjälper återförsäljare utveckla sin säkerhetsaffär och sitt erbjudande! Infinigates servicemotto är: 105% - lite MER, lite BÄTTRE, lite SNABBARE! Vi är våra samarbetspartners förlängda arm när det gäller att förmedla och skapa mervärde till kunderna.

Kontakta INFINIGATE
018-65 55 85
sakerhet@infinigate.se

Sälj - hjälp att hitta & stänga affären

Infinigate lägger fokus på att hitta IT-säkerhetslösningar som möter var kunds utmaningar och behov. Som värdeadderande distributör erbjuder Infinigate inte bara pris- och produktinformation utan även stöd i försäljningsproccessen, stöd med förnyelser, deal registreringar etc.

Support - om något går fel finns vi här

Även när säljprocessen har slutförts är det viktigt att kunna erbjuda optimal support till kunderna. I över 90% av fallen kan vi hjälpa till att lösa problemen utan inblandning av leverantören, vilket betyder snabb hjälp.

Marknadsföring - hjälp att skapa leads

Rom byggdes inte på en dag. Viss planering krävdes för att det skulle bli rätt och bra. Infinigate är gärna med och stöttar i er marknadsplanering både strategiskt och praktiskt. Vi hjälper stärka er position inom IT-säkerhet mot både nya och befintliga kunder och på det viset skapa fler affärsmöjligheter.

Konsulter - resurser som vi gärna delar

Infinigates tekniska experter står redo som bollplank för att rekommendera rätt lösningar. De hjälper till att bygga upp kompetensen kring nya lösningar och stöttar som technical presale. Hjälp vid installation, konfigurering och när det gäller att skapa skräddarsydda lösningar - nemas problemas.

Kundservice - 105%

Infinigates servicemotto är att leverera lite mer, lite bättre och lite snabbare än vad som förväntas. Vi kallar det 105% . Genom service utöver det vanliga blir vi den förlängda armen för våra samarbetspartners när det gäller att förmedla samt skapa mervärde till kunderna.

Utbildning - kunskap som vi delar

Infinigate erbjuder teknik- och säljutbildning för de lösningar som finns i utbudet. Som auktoriserat Training Center för ett flertal leverantörer kan Infinigate hjälpa dig att nå certifieringarna som behövs för ditt företag. Kurslokalen står redo i Uppsala men utbildningar anordnas även online eller på plats ute i landet.


Finansiering - smarta sätt att betala

Att ta beslut om stora investeringar kan bli enklare om det finns flexibla möjligheter att finansiera projektet. Infinigates Finance Service erbjuder möjlighet att dela upp betalningen vare sig det avser mjukvara, hårdvara eller serviceavtal.

Läs mer