Allmänna villkor för dig som är kund

För dig som är kund till Infinigate Sverige AB gäller våra allmänna villkor, såvida inte annat avtalats.

Läs Infinigates allmänna villkor