Yubico

MAKING THE INTERNET SAFER FOR EVERYONE

Säker inloggning för datorer, telefoner, onlinetjänster och servrar med YubiKey
Säker autentisering, tillförlitlig lösning och snabb implementering! Exponerade kontouppgifter utgör det största IT-säkerhetshotet för företag idag. YubiKeys säkra multifaktorautentisering skyddar onlinekonton för anställda, partner och kunder från skadlig kod, nätfiske och angrepp via en mellanman.