Privileged Access Management

Medan vi användare regelbundet blir påminda att uppdatera våra lösenord förblir hårdkodade lösenord för databaser och serverapplikationer (som kräver skydd) ofta orörda under lång tid och lösenorden lagras i klartext i t.ex. mail, wordfiler eller i CRM. PAM-lösningar säkerställer kontroll och granskning av anställda och administrativt privilegierad åtkomst...