Voice over Internet Protocol (VoIP)

VoIP avser röstkommunikation via internetbaserade nätverk. Det klassiska telefonsystemet med fast nät och kopparkabel har kompletterats med många nya möjligheter för telekommunikation...