Network Access Control (NAC)

Network Access Control (NAC) är en teknologi som skyddar mot virus, worms och oauktoriserad tillgång till nätverket. Med NAC blir klienter kontrollerade och avstämda mot satta regler så att man kan se om compliance policies efterlevs...