+46 18 65 55 85 Mån-fre 09:00-16:00

Ännu ett rekordår: Infinigate visar stark tillväxt för 15:e året i rad


Infinigate Group ökade omsättningen till 650 miljoner EUR under senaste räkenskapsåret. Den stora tillväxten inom molntjänster och managerade tjänster (MSP) tillsammans med ökningen inom segmentet midmarket visar att det strategiska fokuset varit rätt.

Räkenskapsåret för 2020/2021 (1 april 2020 – 30 mars 2021) innebar ännu ett rekordår för Infinigate. För femtonde året i rad visar Infinigate stark tillväxt. För 15 år sedan omsatte koncernen 18 miljoner EUR. Tack vare stark organisk tillväxt i kombination med sporadiska förvärv har Infinigate befäst sin ställning som Europas ledande distributör av värdeadderande tjänster inom cybersäkerhet.

Tillväxten inom molntjänster/MSP och inom segmentet midmarket var klart över marknadens genomsnitt med hela 24% jämfört med föregående år. Behovet av cybersäkerhetslösningar ökar synnerligen drastiskt som ett resultat av den snabbt accelererande digitaliseringen.

I början av 2021 förvärvade investmentbolaget Bridgepoint aktier i Infinigate och ersatte därmed H.I.G som strategisk delägare. Dessförinnan hade H.I.G stöttat Infinigates branta tillväxt i över 4 år. Bridgepoint kommer nu stötta Infinigate i ytterligare expansion, utöver de 11 existerande dotterbolagen runt om i Europa.

Infinigategruppen kommer att fortsätta fokusera på geografisk expansion och göra ytterligare förvärv för att kunna nå ut till fler och öka vårt värde för säkerhetsleverantörer som vill nå ut till marknaden.

"Våra leverantörer frågar oss ständigt om vi ska expandera geografiskt eftersom de uppskattar vårt dedikerade fokus och vår affärsstrategi och den kvalitet vi levererar. Vi lyckas helt enkelt addera värde till deras verksamhet såväl som hos våra kunders, IT-återförsäljarnas, verksamhet” säger Klaus Schlichtherle, CEO hos Infinigate Group. "Vi kommer därför, alltmer intensivt, värdera lämpliga kandidater att förvärva, dels inom Europa men även utanför” fortsätter
Schlichtherle.

Mer information:
Klaus Schlichtherle, 
CEO Infinigate Group
Klaus.Schlichtherle@infinigate.com

Om Infinigate

Infinigate grundades 1996 och var då den första värdeadderande distributören i Europa som fokuserade enbart på internetbaserade lösningar. Sedan 2002 har Infinigate koncentrerat sig på distribution av IT-säkerhetslösningar för att skydda nätverk, data och applikationer.

Infinigate fokuserar sitt erbjudande på nytänkande och marknadsledande lösningar som kräver kunskap och expertis. Produktportföljen kompletteras av ett brett serviceerbjudande inom sälj, teknik, marknadsföring och utbildning. 

Infinigate har verksamhet i 11 europeiska länder (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike). Moderbolaget är baserat i Schweiz. 

För mer information välkommen att kontakta: 

Peter Strand, VD, Infinigate Sverige
0708-65 10 38 el. peter.strand@infinigate.se

Anna Ohlström Ferm, Marknadschef, Infinigate Sverige
0708-65 10 23 el. anna@infinigate.se