Känner ni till era svagheter?


Cybersäkerhetsföretaget Pentera erbjuder en plattform för automatisk penetrationstest som identifierar verksamheters svagheter och påvisar var ni är som mest sårbara för en IT-attack. Pentera hjälper till att medvetandegöra om det finns allvarliga brister som bör åtgärdas så verksamheter kan vara rätt förberedda, göra bättre prioriteringar och minska verksamhetens cybersäkerhetsrisk.

Webinar ON DEMAND med PENTERA

"Vi tränar för krigssituationer, men cyberattacker får lika konsekvenser som om tanks skulle komma"  Maria Henriksson, kommundirektör i Kalix till SVT Nyheter. 

Hitta säkerhetshålen innan någon annan gör det


Cyberkriminalitet ökar stadigt och vi läser alltmer i nyheterna om attacker som får allvarliga störningar för såväl verksamheten som samhället. Till exempel drabbades Kalix Kommun strax innan jul av en ransomwareattack som fick allvarliga följder. Kommunens direktör Maria Henriksson var öppen med attacken och uppdaterade frekvent media om händelseförloppet. Bland annat slogs hon över hur pass dåligt förberedda de var inför en cyberattack: "Vi tränar för krigssituationer, men cyberattacker får lika konsekvenser som om tanks skulle komma", säger Maria Henriksson, kommundirektör i Kalix till SVT i Rapport.

Utvärdera din verksamhet

Hur redo är din verksamhet för en cyberattack? Genom att efterlikna en fullständig ransomwareattack får man upp ögonen för sårbarheter och hittar luckor i säkerheten innan någon annan gör det!

Mer information från pentestexperten Pentera på webinar den 26 januari kl. 16.00. Mao Franco, Sr. Director Product Marketing hos Pentera talar. 

"4 steps to knowing your exploitable attack surface"

Spana in det inspelade webinaret

OM INFINIGATE


Infinigate är distributör med fokus på IT-säkerhet. För de leverantörer som finns i vår portfölj erbjuder vi kvalificerad support, utbildning, marknad- och säljstöd. Vi hjälper dig, som är återförsäljare, utveckla din säkerhetsaffär.

Du som vill veta mer om IT-säkerhet och inte är IT-återförsäljare är också välkommen att kontakta Infinigate.

Vi ger gärna råd och tips kring IT-säkerhet!