2021 hej hallå! Vad händer då?


2020 blev året då världen vändes upp och ner av Covid-19, digitaliseringen tog ett gigantiskt kliv framåt och antalet cyberhot ökade lavinartat. Vilka cybersäkerhetsutmaningar kan vi vänta oss 2021?  Vi har samlat säkerhetsexperternas spådomar! 


Tillbakablick på 2020 


I mars blev det primära fokuset för väldigt många verksamheter att ställa om för att möta behoven som Covid-19 medförde. Hemmakontor med videomöten blev det nya normala. Att göra det snabbt och med säkra uppkopplingar och bibehållen säkerhet blev en utmaning. 

Medan världen ställde om till hemmakontor anpassade även de cyberkriminella sin agenda. Cyberkriminaliteten ökade lavinartat. Sårbarheter i och med snabb omställning till hemmakontor utnyttjades. Även vår egen oro och rädsla utnyttjades genom att de cyberkriminella använde Covid-19 som lockbete för att få oss att klicka på osäkra länkar. 

Storleken på ransomware-attackerna ökade och blev mer sofistikerade och lönsamma (för skurkarna). Det begärda lösenbeloppet baserades ofta på organisationens omsättning och det finns fall med krav över 180 miljoner kronor. 

Myndigheter som FBI och MSB gick ut och uppmanade till extra stor vaksamhet. Ransomware, mailspam, nätfiske, BEC (Business Email Compromise), malware och skadliga domäner ökade. 

Vilka cybersäkerhetsrelaterade händelser kan vi förvänta oss under 2021? 

Vi har läst några av rapporterna från de största IT-säkerhetsleverantörerna och här är en sammanfattning av de viktigaste punkterna: 

COVID-19 som lockbete 
Pandemin kommer att sätta prägel på våra liv även under 2021. Detta kommer cyberkriminella att utnyttja och man bör vara beredd på nätfiskeangrepp med sofistikerade email om Covid-10 och vaccin. 

Integritet? Vilken integritet? 
För de flesta ger deras mobila enhet tillgång till mycket mer personlig information än man anar. Många applikationer kräver tillgång till våra kontakter, foton, platsinformation, meddelanden med mer. Tex finns det i och med Covid-19 appar för kontaktspårning. Det går fort och säkerheten blir eftersatt. Risken för dataläckage är påfallande. 

Ransomware
Under 2020 har det varit en enorm ökning av ransomware-angrep där hackare tar sig in i verksamheters system och lägger beslag på information som de krypterar. Därefter begär de lösensummor för att återställa informationen. Många företag betalar miljoner för att få tillbaka sin data så att verksamheten kan fortgå. Det finns numera till och med IT-säkerhetsförsäkringar som företag tecknar för att kunna ha råd att betala lösensummorna. Vi rekommenderar att man skyddar sig tidigare för att slippa hamna i situationer där informationen kommer på vift. 2021 kommer vi se att de cyberkriminella grupperna blir starkare och slår sig samman i större kriminella nätverk. 

5G och Internet of Things (IoT)
I takt med att 5G-nätverket rullas ut kommer antalet IoT-enheter att bli allt fler. Detta gör att företags infrastruktur och nätverk blir alltmer sårbara för större cyberangrepp. IoT-enheter utgör en svag länk när det gäller säkerhet. 

Vill du veta mer om året som har gått ur ett säkerhetsperspektiv och experternas spådomar för 2021?

Läs mer

Om Infinigate

Infinigate grundades 1996 och var då den första värdeadderande distributören i Europa som fokuserade enbart på internetbaserade lösningar. Sedan 2002 har Infinigate koncentrerat sig på distribution av IT-säkerhetslösningar för att skydda nätverk, data och applikationer.

Infinigate fokuserar sitt erbjudande på nytänkande och marknadsledande lösningar som kräver kunskap och expertis. Produktportföljen kompletteras av ett brett serviceerbjudande inom sälj, teknik, marknadsföring och utbildning. 

Infinigate har verksamhet i 11 europeiska länder (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike). Moderbolaget är baserat i Schweiz. 

För mer information välkommen att kontakta: 

Peter Strand, VD, Infinigate Sverige
0708-65 10 38 el. peter.strand@infinigate.se

Anna Ohlström Ferm, Marknadschef, Infinigate Sverige
0708-65 10 23 el. anna@infinigate.se