"Det bästa med att arbeta hos Rapid7 är att vi får göra superhjältar av de säkerhetsansvariga"

Vi fick en pratstund med Monika Lisica, Large Account Executive, hos Rapid7. Monika har många års erfarenhet av roller där hon arbetat med kanal- och återförsäljarledet.

Hålla där👋Monika Lisica från Rapid7


- Berätta lite med om din bakgrund?

- Jag vill börja med att säga att jag är otroligt glad över det nya samarbetet mellan Infinigate och Rapid7, jag ser verkligen fram emot den gemensamma resan och möjlighet att tillsammans stötta partnerlandskapet! Kort om mig, jag bor norr om Stockholm med familj och vovve. Jag har arbetat med försäljning i 20 år och med säkerhet i 6 års tid och känner väl för första gången att jag hittat helt rätt. Cybersäkerhet är för mig personligen ett intresse och en passion som bara ökat under mina 6 år i branschen.

- Hur möter Rapid7 kundernas behov?

-Målet är att minska säkerhetskostnader och öka effektiviteten över tid. I Norden är nog Rapid7 historiskt sett mest kända för våra sårbarhetshanteringsverktyg Nexpose och InsightVM och så Metasploit förstås, men vi har en bred produktplattform som består av marknadsledande lösningar som XDR och SIEM, threat intelligence, moln- och applikationssäkerhet. Utöver det har vi även lösningar för automatisering och samordning. Det som skiljer oss från andra leverantörer på marknaden är enkelheten att komma igång, skalbarheten och den användarvänliga plattformen. Men också möjligheten att konsolidera och automatisera och bygga ett holistiskt resultatdrivet säkerhetsprogram där man förstår sin interna samt externa attackyta och hotbild och utifrån detta kan eliminera riskerna. Vår time to value är snabb och vi har enkla licensmodeller som ger full kostnadskontroll vilket är oerhört viktigt för kunderna idag.

Konsolidering av lösningar och plattformar är ett stort fokus för våra kunder idag och det behovet kan vi tillsammans med våra partners möta med vår breda plattform av säkerhetslösningar som samverkar, både on-prem och i molnet, dessutom över OT samt IoT.

-Vad gör ert sätt att arbeta unikt?

- Vi arbetar med att ändra beteendemönster hos IT-team, utvecklare, ledning och styrelser, även säkerhetsteam men också med att förbättra intern kommunikation mellan dessa team. Det tar normalt tid. Tekniken gör det mesta av arbetet ihop med säkerhetsfunktionaliteten och är utvecklat för att teamen effektivt ska kunna kommunicera. Det är en gemensam resa vi tar tillsammans med våra partners och deras kunder för att kontinuerligt öka effektiviteten, minska komplexitet i säkerhetsarbetet och negativ påverkan vid hot och dessutom minska kostnader långsiktigt. Vissa kunder har rätt expertis på plats och kan hantera tekniken själva och för de som inte har det kan vi erbjuda våra managerade 24/7/365-tjänster.

Det bästa med mitt jobb är när jag och mitt team tar en CISO från ”noll-kontroll” till superhjälte!

-DevOps-processen står i centrum för många organisationer idag. Hur passar era lösningar in här?

 - Trycket på att utveckla nya tjänster och lösningar är större och går snabbare än någonsin. När företag börjar jobba i molnet tänker man på affärsfördelarna, inte ofta på riskerna och att ansvaret på molnleverantören och den egna organisationen delas. Rapid7 ger möjlighet att arbeta holistiskt och proaktivt med riskerna där innovation och utveckling verkligen går hand i hand. Bara möjligheten att justera och rationalisera arbetet från start gör att utvecklarna kan åtgärda säkerhetsluckor och miss-konfigureringar under själva utvecklingen av tjänsten. Det ser vi sparar både tid, resurser och röjer undan säkerhetsproblemen. Möjligheten att sammanföra utvecklare och säkerhetsteamen från start gör helt enkelt att riskmedvetenheten ökar och att man kan förebygga säkerhetsrisker både on-prem och i molnet innan lansering.

- Hur kan Rapid7s lösningar skapa tillväxt och stötta återförsäljarna?

-Vi är just nu i en spännande och väldigt expansiv fas med stor efterfrågan på våra lösningar. Det sker stora satsningar partnerledet där vi både rekryterar in duktiga kanalmedarbetare och utvecklar vår Partner Academy. Alla i vårt nordiska team har nära kontakt med våra partners och det är också helt och hållet vår strategi när det gäller att komma ut på marknaden. Därför satsar vi mycket på att stötta våra återförsäljare för att de ska lyckas i sin affärsverksamhet. Redan idag kan man ta del av certifieringar, utbildningar och resurser som vi vet maximerar kundnytta och tillväxt i våra partners affärer.

- Avslutningsvis - vad ser du fram emot just nu?

-Samarbetet med Infinigate känns väldigt positivt! Allt spännande på produktsidan, alla uppköp som Rapid7 gör, och vårt partnerprogram kommer också högt upp på listan. Såklart ser jag också fram emot lite sommarledigt med familjen i vårt nya hus!

- Tack för samtalet Monika!

Om Infinigate

Infinigate är distributör med fokus på IT-säkerhet. Med en portfölj av marknadsledande IT-säkerhetsleverantörer är Infinigates uppdrag är att hjälpa återförsäljare att utveckla sitt säkerhetserbjudande och nå ut med IT-säkerhetslösningar till företag och organisationer.

Infinigates kunskap och stöd uppskattas av partnerkanalen runt om i Europa. I synnerhet eftersom världen digitaliseras i allt snabbare takt och cyberkriminaliteten slår rekord efter rekord. Efter mottot ”making IT security everyone's business” arbetar numera över 1200 medarbetare i Infinigate-gruppen.

Infinigate finns i 30 länder och har kunder i över 50 länder. Huvudkontoret finns i Schweiz. Genom fokus, kunskap och service utöver det vanliga har Infinigate etablerat sig som ledande värdeadderande distributör för cybersäkerhet i Europa.

För mer information välkommen att kontakta: 

Peter Strand, VD, Infinigate Sverige
0708-65 10 38 el. peter.strand@infinigate.se

Anna Ohlström Ferm, Marknadschef, Infinigate Sverige
0708-65 10 23 el. anna@infinigate.se