Infinigate Sverige bäst på tillväxt i hela EMEA

English text follows below...

Under Check Points säkerhetskonferens CPX delades pris ut till Infinigate Sverige AB. Infinigate är den distributör inom EMEA som uppnått allra högst tillväxt under 2022. Infinigates VD Peter Strand tillsammans med affärsområdesansvarig Fredrick Sandberg och affärsutvecklare Patric Ericsson var på plats i Stockholm för att ta emot priset ”Best Growth % Distributor of the year EMEA”.

"
Infinigate är enormt glada och tacksamma för utmärkelsen. Vi vill lyfta fram och tacka våra partners och Check Point för det grymma samarbetet som är den stora framgångsfaktorn. Öppenheten som råder och viljan att samarbeta över gränser gör att våra återförsäljare kan vara framgångsrika och leverera trygga säkerhetslösningar till verksamheter runt om i Sverige. Att få vara med och knyta ihop kontakter, kunskap och kompetens är en ynnest", säger Peter Strand.

Motiveringen till priset lyder:
“Infinigate has shown a unique ability to support and drive the Swedish partner community. With an extensive technology knowledge combined with personal touch Infinigate has been able to grow their partners business and footprint in the majority of the Swedish customer base” 

På bilden syns från vänster:
Viivi Tynjälä, Country Manager Finland & Baltics Check Point, Fredrick Sandberg från Infinigate, Peter Strand från Infinigate, Jukka Saarenmaa, Regional Director Check Point och Patric Eriksson från Infinigate.

Infinigate Sweden best at growth in EMEA 

During Check Point’s security conference CPX, Infinigate Sweden was awarded best growth distributor. Infinigate is the distributor in EMEA that reached the highest growth during 2022. Peter Strand, Managing Director at Infinigate Sverige AB was in Stockholm together with Business Unit Manager Fredrick Sandberg and Business Developer Patric Eriksson to receive the award for ”Growth % Distributor of the year EMEA”. 

"Infinigate is very pleased and grateful for this award. We want to highlight and thank our partners and Check Point for the extraordinary good cooperation which is the key factor for our mutual success. The openness and the will to cooperate across boarders enables our resellers to be successful and deliver state of the art security solutions to organisations in Sweden. To be allowed to tie contacts, knowledge and skills together is simply a joy", says Peter Strand.

The motivation is:
“Infinigate has shown a unique ability to support and drive the Swedish partner community. With an extensive technology knowledge combined with personal touch Infinigate has been able to grow their partners business and footprint in the majority of the Swedish customer base”

In the picture from the left:
Viivi Tynjälä, Country Manager Finland & Baltics Check Point, Fredrick Sandberg from Infinigate, Peter Strand from Infinigate, Jukka Saarenmaa, Regional Director Check Point and Patric Eriksson from Infinigate.

Om Infinigate

Infinigate är distributör med fokus på IT-säkerhet. Med en portfölj av marknadsledande IT-säkerhetsleverantörer är Infinigates uppdrag är att hjälpa återförsäljare att utveckla sitt säkerhetserbjudande och nå ut med IT-säkerhetslösningar till företag och organisationer.

Infinigates kunskap och stöd uppskattas av partnerkanalen runt om i Europa. I synnerhet eftersom världen digitaliseras i allt snabbare takt och cyberkriminaliteten slår rekord efter rekord. Efter mottot ”making IT security everyone's business” arbetar numera över 1200 medarbetare i Infinigate-gruppen.

Infinigate finns med kontor i 30 länder och har kunder i över 100 länder. Huvudkontoret finns i Schweiz. Genom fokus, kunskap och service utöver det vanliga har Infinigate etablerat sig som ledande värdeadderande distributör för cybersäkerhet i Europa.

För mer information välkommen att kontakta: 

Peter Strand, VD, Infinigate Sverige
0708-65 10 38 el. peter.strand@infinigate.se

Anna Ohlström Ferm, Marknadschef, Infinigate Sverige
0708-65 10 23 el. anna@infinigate.se