Hej Oskar Ovrin, kanalansvarig hos Next DLP!


Vi möter Oskar Ovrin, kanalansvarig hos Next DLP (fd Qush) som är nyss hemkommen från New Orleans. Vi pratade om marknaden för lösningar mot dataförlust som väntas växa 25% årligen de kommande åren.


Hej Oskar Ovrin, kanalansvarig hos Next DLP! Du är nyss hemkommen från kickoff i New Orleans, är du taggad? 

- Absolut! Dels var det jättespännande att få komma till New Orleans och mycket trevligt att träffa alla härliga kollegor. Vi som jobbar med Data Loss Prevention har ett viktigt jobb den kommande tiden. Mängden dataförluster ökar och verksamheter ser sig om efter lösningar nu. Marknaden för DLP väntas växa 25% per år. Att skydda verksamhetens data måste vara en topprioritering för alla verksamheter oavsett inriktning. Misslyckas man att säkra känslig data kan det få allvarliga finansiella följder för ett företag. Dessutom kan företagets anseende skadas. 


Hur ska man tänka när man väljer DLP-lösning? 
- Felaktigt handhavande hamnar i topp när det gäller orsaker till datahaverier. Därför är det viktigt att göra det lätt att göra rätt. Next DLP sätter användaren i fokus och lägger stor vikt på att ge tips till användaren så att det byggs en kultur som hjälper användaren att hantera data på ett korrekt sätt. En DLP-lösning ska såklart förhindra dataförlust och exponering av känslig information. En DLP-lösning ska underlätta för organisationer att efterleva lagar och regelverk och hjälpa till att kunna spåra vem som haft tillgång till vilken data. Men allt detta får inte bli på bekostnad av användarvänligheten. Mitt tips är att inte hamna i gamla spår och låta 10 år gamla kravspecifikationer diktera kraven för dagens DLP-lösning. Kräv mer! För användarnas och produktivitetens skull.

Hur känner man igen en köpsignal för DLP?
- Alla verksamheter som har känslig data bör ha en DLP-lösning. T.ex. verksamheter som hanterar personregister, sjukvård, offentlig sektor, tillverkande industri med mer. Man kan fråga kunden om de har koll på hur data används, förflyttas och hanteras av de anställda. Är svaret NEJ är det ett klart tecken på DLP behövs. Är svaret JA skulle man kunna utveckla dialogen. Hur stor mängd data sitter organisationen på? Hur ser det ut jämfört med 10 år sedan och hur ser framtidsplanerna ut? Sannolikt ökar datamängden och därmed även behovet av den DLP-lösning. Man kan även diskutera om de måste ta hänsyn till externa regelverk som GDPR, NIS & NIS2 mfl. Här kan DLP vara en del av lösningen.

Det var ett stort haveri i USAs flygtrafik, det är kanske ett under att du kom hem? 
- Haha, faktiskt så skedde detta medan vi var i USA. Flygtrafiken i hela USA blev stående på marken efter att USAs luftfartsmyndighet drabbats av ett datorhaveri. Det är oklart vad det berodde på men jag har läst att det kan vara en anställd som oavsiktligt deletat kritiska filer. Att göra det lätt att göra rätt är viktigt, som sagt.

Tack för samtalet Oskar!

Om Infinigate

Infinigate är distributör med fokus på IT-säkerhet. Med en portfölj av marknadsledande IT-säkerhetsleverantörer är Infinigates uppdrag är att hjälpa återförsäljare att utveckla sitt säkerhetserbjudande och nå ut med IT-säkerhetslösningar till företag och organisationer.

Infinigates kunskap och stöd uppskattas av partnerkanalen runt om i Europa. I synnerhet eftersom världen digitaliseras i allt snabbare takt och cyberkriminaliteten slår rekord efter rekord. Efter mottot ”making IT security everyone's business” arbetar numera över 1200 medarbetare i Infinigate-gruppen.

Infinigate finns med kontor i 30 länder och har kunder i över 100 länder. Huvudkontoret finns i Schweiz. Genom fokus, kunskap och service utöver det vanliga har Infinigate etablerat sig som ledande värdeadderande distributör för cybersäkerhet i Europa.

För mer information välkommen att kontakta: 

Peter Strand, VD, Infinigate Sverige
0708-65 10 38 el. peter.strand@infinigate.se

Anna Ohlström Ferm, Marknadschef, Infinigate Sverige
0708-65 10 23 el. anna@infinigate.se