Vilka delar av NIS2 kan TXOne hjälpa er organisation att adressera?

Webinar

spana in "on demand"
Uppdaterat regelverk, NIS2 från EU gör att OT- och cybersäkerhet hamnar ännu högre upp på agendan. Regelverket innebär att tillverkande industri och organisationer som levererar samhällskritiska tjänster får ökade krav på sig att kunna påvisa vad man gjort för att skydda sin verksamhet.

Magnus Levhorn på Infinigate bjuder in Carl-Johan Dahlgren från TXOne för att berätta om NIS2-direktivet och hur produkterna från TXOne kan hjälpa till att möta de kommande kraven.

OM INFINIGATE


Infinigate är distributör med fokus på IT-säkerhet. För de leverantörer som finns i vår portfölj erbjuder vi kvalificerad support, utbildning, marknad- och säljstöd. Vi hjälper dig, som är återförsäljare, utveckla din säkerhetsaffär. Du som vill veta mer om IT-säkerhet och inte är IT-återförsäljare är också välkommen att kontakta Infinigate. Vi ger gärna råd och tips kring IT-säkerhet!